BG-Soprano-Curved-Nylon-Strap.jpg

BG Soprano Curved Nylon Strap

Soprano Curved Nylon Strap w/ Metal Hook